Krajowa infrastruktura informacji przestrzennej jako źródło danych dla Systemu Informacji o Zlewni (RBIS)

Wojciech Drzewiecki
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Polska

Tomasz Bergier
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Polska

Wolfgang Flügel
Friedrich-Schiller-University, Jena
School of Chemical and Earth Sciences
Department of Geoinformatics, Hydrology and Modelling
Niemcy

Manfred Fink
Friedrich-Schiller-University, Jena
School of Chemical and Earth Sciences
Department of Geoinformatics, Hydrology and Modelling
Niemcy

Björn Pfenning
Friedrich-Schiller-University, Jena
School of Chemical and Earth Sciences
Department of Geoinformatics, Hydrology and Modelling
Niemcy

Katarzyna Bernat
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Polska

Streszczenie

W artykule przedstawiono opracowany na Uniwersytecie w Jenie pakiet oprogramowania RBIS (River Basin Information System). Umożliwia on z poziomu przeglądarki internetowej zarządzanie danymi różnego typu (w tym danymi przestrzennymi), ich integrację, wizualizację, analizowanie oraz wymianę z innymi systemami. Pakiet pomyślany został jako integralna całość mogąca funkcjonować samodzielnie bądź stanowić element pakietu ILMS (Integrated Landscape Management System, Zintegrowany System Zarządzania Krajobrazem) wspomagającego proces zintegrowanego zarządzania obszarem zlewni. W pracy zaprezentowano zarówno architekturę systemu jak i jego funkcjonalność oraz korzyści płynące z jego wykorzystania w ramach zintegrowanego zarządzania obszarem zlewni, rozumianego jako holistyczny proces planowania środowiskowego. Przedstawiono również możliwości wykorzystania w procesie budowy systemu RBIS danych przestrzennych dostępnych w ramach polskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Źródła danych dla tego rodzaju systemu omówiono na przykładzie implementacji realizowanej dla zlewni Zbiornika Dobczyckiego w ramach projektu SaLMaR (Sustainable land and Water management of Reservoir Catchments).

Słowa kluczowe:

zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi i terenami; dane przestrzenne; system informacji o zlewni

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Alcamo, J., Henrichs, T., 2002: Critical regions, A model-based estimation of world water resources sensitive to global changes. Aquat. Sci. 64: 352–362.

Dobler, A., Yaoming, M., Sharma, N., Kienberger, S., Ahrens, B., 2011. Regional climate projections in two alpine river basins: Upper Danube and Upper Brahmaputra. Adv. Sci. Res. 7: 11-20.

EC, European Commission, 2000: EU Water Framework Directive. Bruksela, 2000/60/EC.

Fink, M., Beisecker, R., Kralisch, S., R. Mauden, R., 2007. Strategien zur Reduktion des diffusen Stickstoffaustrages aus landwirtschaftlich genutzten Flächen. Forum für Hydrologie und Wasserbewirtschaftung 1: 63–69.

Flügel, W.-A., 2011. Twinning European and South Asian river basins to enhance capacity and implement adaptive integrated water resources management approaches – results from the EC-project BRAHMATWINN. Adv. Sci. Res. 7: 1-9.

Flügel, W.-A., 2010: Climate impact analysis for IWRM in Man-made landscapes: Applications for Geoinformatics in Africa and Europe. Initiativen zum Umweltschutz 79: 101–134.

Flügel, W.-A., 1996: Hydrological Response Units (HRU) as modelling entities for hydrological river basin simulation and their methodological potential for modelling complex environ¬mental process systems Results from the Sieg catchment. DIE ERDE, 127: 42-62.

Flügel, W.-A., Busch, C., 2011: Development and implementation of an Integrated Water Resources Management System (IWRMS). Adv. Sci. Res. 7: 83-90.

Heathcote, I.W., 1998: Integrated Watershed Management. Nowy Jork, John Wiley & Sons.

IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007a: Climate Change 2007, The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the IPCC. (www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg1.htm).

IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007b: Climate Change 2007, Impacts, Adaption and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the IPCC. (www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg2.htm).

IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007c: Climate Change 2007, Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the IPCC. (www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg3.htm).

IUCN, 2003: Change. Adaptation of Water Management to Climate Change. Gland i Cambridge, IUCN.

Jain, S. K., Singh, V.P., 2003: Water Resources System Planning and Management. Amsterdam, Elsevier.

Kralisch, S., Flügel, W.-A., Böhm, B., Fink, M., Fischer, C., Kipka, H., Matejka, E., Michel, C., Reinhold, M., Roick, O., Schwartze, C., Varga, D., Vogel, A., Wetzel, M., Zander, F., 2011: Generating an Integrated Landscape Management System (ILMS) for Water Management, Local and Regional Planning. Final Report. (ilms.uni-jena.de/downloads/ILMS_AB).

Kralisch, S., Krause, P., Fink, M., Fischer, C., Flügel, W.-A., 2007: Component based environmental modelling using the JAMS framework. [In:] Kulasiri, D., Oxley, L. (eds.) MODSIM 2007 International Congress on Modelling and Simulation. Modelling and Simulation Society of Australia and New Zealand.

Kralisch, S., Krause, P., 2007: JAMS – A Framework for Natural Resource Model Development and Application [In:] Voinov, A., Jakeman, A., Rizzoli, A.E, (eds.) Proceedings of the iEMSs Third Biannual Meeting Summit on Environmental Modelling and Software, Burlington, Int. Env. Modelling and Software Society.

Krause, P., 2002: Quantifying the impact of land use changes on the water balance of large catchments using the J2000 model. Physics and Chemistry of the Earth, 27: 663–673.

Krause, P., Flügel, W.-A., 2005: Model Integration and Development of Modular Modelling Systems. Advances in Geosciences 4: 1-2.

Krause, P., Bende-Michl, U., Bäse, F., Fink, M., Flügel, W.-A., Pfennig, B., 2006: Investigations in a Mesoscale Catchment - Hydrological Modelling in the Gera Catchment. Advances in Geosciences, 9: 53-61.

Kumar, K. R., Sahai, A.K., Kumar, K. K., Patwardhan, S.K., Mishra, P.K., Revadekar, J.V., Kamaka, K. Pant, C.B., 2006: High-resolution climate change scenarios for India for the 21st century. Current Science 90(3): 334-345.

Pfennig, B., Kipka, H., Wolf, M., Fink, M., Krause, P., Flügel, W.-A., 2009: Development of an extended spatially distributed routing scheme and its impact on process oriented hydrological modelling results. IAHS Publ. 333: 37-43.

Schmidli, J., Frei, C., 2005: Downscaling from GCM precipitation: A benchmark for dynamical and statistical downscaling methods. Int. J. of Climatology 26(3): 679-689.

Zander, F., Kralisch, S., Busch, C., Flügel, W.-A., 2012: Data Management in multidisciplinary research projects with the River Basin Information System. [In:] Pillmann, W., Arndt, H.-K., Knetsch, G., Shaker Verlag: 137-143.

Zander, F., Kralisch S., Busch C., Flügel, W.-A., 2011: RBIS – An Environmental Information System for Integrated Landscape Management. [In:] Hřebíček, J., Environmental Software Systems. Frameworks of eEnvironment. 9th IFIP WG 5.11 International Symposium, Brno, ISESS: 349-356.