Tom 7, Zeszyt 1, 2009

Spis treści

1. Aspekty rozwoju eksportowej działalności geodezyjnej
Jerzy Gaździcki 7-12 13-17
2. Polski eksport w dziedzinie geodezji i kartografii
Jerzy- Wysocki 19-36
3. Mapa Bagdadu
Jan Bienek, Jan Kulka 37-64