Tom 7, Zeszyt 1, 2009

Spis treści

1. Aspekty rozwoju eksportowej działalności geodezyjnej
J. Gaździcki 7-12 13-17
2. Polski eksport w dziedzinie geodezji i kartografii
J. Wysocki 19-36
3. Mapa Bagdadu
J. Bienek, J. Kulka 37-64