Metoda szybkiego wytwarzania dedykowanych systemów informacji przestrzennej bazująca na koncepcji uniwersalnej klasy obiektów

Edward Kołodziński
Wy¿sza Szkoła Informatyki i Ekonomii, TWP w Olsztynie
Polska

Grzegorz Betliński
Wojskowa Akademia Techniczna
Polska

Słowa kluczowe:

inżynieria oprogramowania; model systemu; architektura systemu

Pełny tekst:

PDF