Koncepcja harmonizacji baz danych tematycznych SOZO i HYDRO z referencyjną bazą VMap L2 drugiej edycji

T. Berus

A. Kołodziej

R. Olszewski
Politechnika Warszawska

Słowa kluczowe:

bazy danych tematycznych; infrastruktura danych przestrzennych

Pełny tekst:

PDF