Implementacja usługi SOS – sukcesy i porażki

Agnieszka Chojka
ORCID: 0000-0002-9567-1848
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Polska

Dawid Łuszczki
ORCID: 0000-0002-7309-1850
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Polska

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie sukcesów i porażek związanych z implementacją usługi SOS (ang. Sensor Observation Service), zgodnie z wymaganiami INSPIRE. W omawianym przypadku studialnym podjęto próbę wdrożenia tego rozwiązania dla danych hydrologicznych, na podstawie obserwacji serwisu informacyjnego Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej.
W referacie omówiono między innymi mapowania danych i zastosowanie specyfikacji 52°North SOS 4.x. Wyjaśniono również jak rozwiązano problemy pojawiające się podczas implementacji usługi SOS.

Przesłano 26.11.2016 Zaakceptowano 21.01.2017 Opublikowano 30.03.2017

Słowa kluczowe:

SOS; implementacja; dane hydrologiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

°North, 2016: 52°North Initiative for Geospatial Open Source Software GmbH. Muenster, Germany. http://52north.org/

Banachowski L., 2010: Implementacja rozproszonych baz danych w Oracle (Implementation of distributed Oracle databases). Materiały dydaktyczne. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa.

Bröring A., Jirka S., Kotsev A., Spinsanti L., 2013: Making the Sensor Observation Service INSPIRE Compliant. INSPIRE Conference 2013, Florence, Italy.

Bröring A., Stasch Ch., Echterhoff J., Taylor P., Bermudez L., Robin A., Beaujardière J., Ingold T., Hollmann C., Cox S., 2012a: OGC® Sensor Observation Service Interface Standard. OGC Implementation Standard. Open Geospatial Consortium, USA. http://www.opengeospatial.org/standards/sos

Bröring A., Stasch Ch., Echterhoff J., 2012b: SOS 2.0 Tutorial. OGC Network. http://www.ogcnetwork.net/sos_2_0/tutorial

Cox S., 2013: OGC Abstract Specification. Geographic information – Observations and measurements. OGC and ISO 19156:2011(E). Open Geospatial Consortium, USA. http://www.opengeospatial.org/standards/om

D2.9, 2014: D2.9 Guidelines for the use of Observations & Measurements and Sensor Web Enablement-related standards in INSPIRE Annex II and III data specification development (version 2.0). http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.9_O&M_ Guidelines_v2.0.pdf

D2.9, 2016: D2.9 Guidelines for the use of Observations & Measurements and Sensor Web Enablement-related standards in INSPIRE (version 3.0). http://inspire.ec.europa.eu/id/ document/tg/d2.9-o%26m-swe

Dyrektywa, 2007: Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 roku ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), (Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)). Dziennik Urzędowy UE L108/1 z 25.4.2007 r.

Janiec M., 2015: Bezpieczeństwo powodziowe dzięki centralnej bazie danych (Flood security through the central database). Serwis OdkryjIBM.pl, Warszawa.

Jirka S., Rieke M., Kotsev A., Smits P., Smith R. S., 2014: An Open Source SOS-Based INSPIRE Download Service Implementation. FOSS4G-Europe 2014, Bremen, Germany.

Kopaliński W., 2016: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Pierwsze wydanie w Internecie (Dictionary of foreign and borrowed words. The first Internet edition). http://www.slownik-online.pl/

Kotsev A., 2014: SOS in the context of INSPIRE. INSPIRE Conference 2014, Aalborg, Denmark.

MIWP-7a, 2016: MIWP-7a: SOS-based download services. INSPIRE MIG, MIG-T. https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/download-services-tg

SJP PWN, 2016: Słownik języka polskiego (Dictionary of the Polish language). PWN, Warszawa. http://sjp.pwn.pl/

TG, 2013: Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Download Services (version 3.1). http://inspire.ec.europa.eu/docs/technical-guidance-implementation-inspire-download-services

TG, 2016: Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Download Services using Web Coverage Services (WCS) (version 1.0). http://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/download-wcs

Wikipedia, 2016: Sensor Observation Service. Wikipedia, the free encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Sensor_Observation_Service