Lotnicza sieć polskich permanentnych stacji RTK DGPS w europejskim systemie CNS/ATM

J. Zając
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

A. Fellner
Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP

Słowa kluczowe:

system nawigacji; komunikacja; dozorowanie; zarządzanie

Pełny tekst:

PDF