Lotnicza sieć polskich permanentnych stacji RTK DGPS w europejskim systemie CNS/ATM

Józef Zając
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Polska

Andrzej Fellner
Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP
Polska

Słowa kluczowe:

system nawigacji; komunikacja; dozorowanie; zarządzanie

Pełny tekst:

PDF