Geoportal historyczny Galicji i Śląska Austriackiego dla lat 1857 – 1910

Krzysztof Ostafin
Uniwersytet Jagielloński

Dominik Kaim
Uniwersytet Jagielloński

Streszczenie

Przetwarzanie historyczne dane cyfrowe, choć coraz bardziej dostępnych, może być barierą
w prowadzeniu badań z zakresu wielu dyscyplin i zagadnień naukowych, w tym demografii, rozwoju
regionalnego czy też relacji człowiek – środowisko. Dlatego koniecznym jest by nie tylko
digitalizować zbiory archiwalne czy biblioteczne, lecz także, by przetwarzać je do postaci cyfrowych
danych przestrzennych, możliwych do wykorzystania w środowisku GIS. Przykładem takich działań
jest geoportal historyczny Galicji i Śląska Austriackiego z lat 1857 – 1910, który skupia zarówno
przetworzone dane przestrzenne, jak i historyczne dane statystyczne, które połączono z
odtworzonymi podziałami administracyjnymi na kilku poziomach. Geoportal umożliwia zarówno
przeglądanie, jak i pobieranie cyfrowych danych przestrzennych w formie wektorowej, takich jak:
podziały administracyjne, sieć drogowa, sieć kolejowa, rozmieszczenie budynków. W przypadku
danych statystycznych, geoportal oferuje dostęp do danych z austriackich spisów powszechnych,
organizowanych w przybliżeniu co dziesięć lat. Dane te dostępne są w formacie Excel i można je
połączyć z udostępnianymi warstwami historycznych podziałów administracyjnych.

Słowa kluczowe:

Galicja, Śląsk Austriacki, geoportal historyczny, GIS historyczny, HGIS

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

A Vision of Britain through Time https://www.visionofbritain.org.uk/ (dostęp: 25.10.2021).

Burzyński A., 1982: Informator statystyczny do dziejów przemysłu w Galicji: górnictwo, hutnictwo

i przemysł rafineryjny; (struktura zatrudnienia na tle wartości i wielkości produkcji).

(Uniwersytet Jagielloński, 1982).

COMMUNE HIS-DBD (COllaborative Micro Mapping of UNExploited HIStorical District-

Boundary Data)

www.campop.geog.cam.ac.uk/research/projects/internationaloccupations/enchpopgos/france/

(dostęp: 25.10.2021).

Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: perspektywa 2022

http://atlas2022.uw.edu.pl/ (dostęp: 25.10.2021).

HistoGIS histogis.acdh.oeaw.ac.at/ (dostęp: 28.10.2021).

Internetowy Atlas Polski Niepodległej ihpan.edu.pl/internetowy-atlas-polski-niepodleglej/ (dostęp:

10.2021).

Kaim D., Szwagrzyk M., Dobosz M., Troll M., Ostafin K., 2021: Mid-19th-century building

structure locations in Galicia and Austrian Silesia under the Habsburg Monarchy, Earth System

Science Data, 13, 1693–1709, DOI: https://doi.org/10.5194/essd-13-1693-2021, 2021.

Kaim D., Szwagrzyk M., Ostafin K., 2020a: Mid-19th century road network dataset for Galicia and

Austrian Silesia, Habsburg Empire, Data in Brief, 28, 104854, 1–5 DOI:

https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104854.

Kaim D., Taczanowski J., Szwagrzyk M., Ostafin K., 2020b: Railway network of Galicia and

Austrian Silesia (1847-1914), Journal of Maps, 16(1), 132–137, DOI: https://doi.org/

1080/17445647.2020.1762774

Ostafin K., Jasionek M., Kaim D., Miklar A., 2021a: Historical dataset of mills for Galicia in the

Austro-Hungarian Empire/southern Poland from 1880 to the 1930s., Mendeley Data, V1, DOI:

https://doi.org/10.17632/8h9295v4t3.1 (dostęp: 30.10.2021)

Ostafin K., Kaim D., Siwek T., Miklar A., 2020a: Historical dataset of administrative units with

social-economic attributes for Austrian Silesia 1837–1910. Scientific Data 7, 208, 1–14. DOI:

https://doi.org/10.1038/s41597-020-0546-z

Ostafin K., Kaim D., Troll M., Maciejowski W., 2020b: The authorship of the Second Military

Survey of Galicia and Austrian Silesia at the scale 1:28,800 and the consistency of sheet content based on selected examples. Polish Cartographical Review, 52(4), 141-151. DOI:

https://doi.org/10.2478/pcr-2020-0012

Ostafin K., Troll M., Kaim D., Taczanowski J., 2020c: Problem doboru jednostek odniesienia

przestrzennego w integracji danych z drugiej połowy XIX i początku XX w. z terenów Galicji i

Śląska Austriackiego. Studia Geohistorica, 8, s. 194–212. DOI:

https://doi.org/10.12775/SG.2020.09

Ostafin K., Troll M., Ślusarek K., Smaliychuk A., Miklar A., Gwosdz K., Kolecka N., Kaim D.,

b: Historical dataset of administrative units for Galicia 1857–1910, DOI:

https://doi.org/10.7910/DVN/PXDP41, Harvard Dataverse, V2 (dostęp: 25.10.2021).

Szlakami Polski Niepodległej 1914–1922

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.WorkroomTech.SPN&hl=pl&v6=com.Wor

kroomTech.SPN&pli=1 (dostęp: 25.10.2021).