Interoperacyjna baza danych krenologicznych (BDK) jako integralna część infrastruktury przestrzennych danych przyrodniczych Drawieńskiego Parku Narodowego

Marcin Stępień

Polska

Urszula Stępień

Polska

Słowa kluczowe:

źródła; krenologia; baza danych; Drawieński Park Narodowy; GIS

Pełny tekst:

PDF