Kształcenie w zakresie geoinformatyki na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w Olsztynie - propozycje programowe specjalności na studiach drugiego stopnia

Michał Bednarczyk
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Kamil Kowalczyk
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Słowa kluczowe:

geoinformatyka; geodezja; kształcenie

Pełny tekst:

PDF