Koncepcja geoportalu tematycznego NATURE-SDIplus w kontekście implementacji zapisów dyrektywy INSPIRE

R. Olszewski

S. Mogiłło-Suchowera

M. Brylski

A. Kmiecik

Słowa kluczowe:

NATURE-SDIplus; INSPIRE; sieciowe usługi geoinformacyjne OGC

Pełny tekst:

PDF