Kartograficzne wspomaganie procesów decyzyjnych w rewitalizacji krajobrazowej zieleni miejskiej

I. Wyczałek
Politechnika Poznańska

Słowa kluczowe:

planowanie przestrzenne; rewitalizacja obszarów zielonych; klucz waloryzacyjny; wspomaganie decyzji przestrzennych; mapy decyzyjne

Pełny tekst:

PDF