Koncepcja i opracowanie Geoportalu AGH

Łukasz Parkitny
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Polska

Michał Lupa
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Geoinformacji i Informatyki Stosowanej
Polska

Karolina Materek
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Polska

Adam Inglot
UG Uniwersytet Gdański
Wydział Oceanografii i Geografii
Centrum GIS
Polska

Paweł Pałka
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Polska

Katarzyna Mazur
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Polska

Krystian Kozioł
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Geomatyki
Polska

Monika Chuchro
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Geoinformacji i Informatyki Stosowanej
Polska

Streszczenie

W niniejszej pracy omówione zostaną szczegółowo etapy projektowania i implementacji „Geoportalu AGH”. Pierwsza część artykułu dotyczy idei, a także opisu prac przygotowawczych i projektowych Systemu. Następnie omówiony został proces pozyskiwania danych przestrzennych i opisowych, które były podstawą do utworzenia wektorowego modelu kampusu AGH. Szczególną uwagę poświęcono również bazie danych, przedstawiając jej strukturę i rozwiązania pozwalające na jej integrację z systemami przechowywania danych osobowych. W pracy przedstawiona została również metodyka tworzenia sieci dróg w przestrzeni trójwymiarowej, stanowiącej jedno z narzędzi udostępnianych w sieci, wraz z opisem działania na serwerze. Ponadto szczegółowo opisany został projekt aplikacji typu WebGIS, stanowiącej warstwę prezentacji Geoportalu, utworzony przy użyciu technologii ArcGIS API for Silverlight. Na koniec przedstawione zostaną plany dotyczące wdrożenia nowych funkcjonalności, o które ma zostać rozbudowany serwis.

Słowa kluczowe:

system informacji przestrzennej; baza danych przestrzennych; dane przestrzenne; model wektorowy; analizy sieciowe 3D; geoportal; GIS

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Akinci H., Cömert Ç. 2008: Geoportals and Their Role in Spatial Data Infrastructures.

Goodchild, M.F., Fu P., Rich P.M., 2007: Geographic information sharing: the case of the Geospatial One-Stop portal. Annals of the Association of American Geographers 97(2):250-266.

Głowacki, G., Nowogrodzki, L., Sosnowska, 2005: Koncepcja geoportalu regionalnego. Roczniki Geomatyki t. 3, z.3: 169-173, PTIP, Warszawa.

Gaździcki, J., 2011: Aspekty koncepcyjne regionalnych systemów informacji przestrzennej w Polsce. Roczniki Geomatyki t. 9, z.5: 35-39, PTIP, Warszawa.

Musliman I. A., Rahman A. A., Coors V. 2006: 3D Navigation for 3D-GIS – Initial Requirements. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography: 259-268.

Nowacki T., Opach T.2009: Wykorzystanie technologii PHP i MySQL do opracowywania map internetowych na bazie Google Maps API. [W:] Główne problem współczesnej kartografii. Uniwersytet Wrocławski: 154-169.

Scianna A., 2013: Building 3D GIS data models using open source software. Applied Geomatics: 119-132.

Shiode N.: 3D urban models: Recent developments in the digital modelling of urban environments in three-dimensions 2000 GeoJournal: 263-269.

Thomsen A., Breunig M., Butwilowski E., Broscheit B., 2008: Modelling and Managing Topology in 3D Geoinformation Systems. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography: 229-246