Jakość danych OpenStreetMap – analiza informacji o budynkach na terenie Siedlecczyzny

Joanna Nowak Da Costa
Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Polska

Elżbieta Bielecka
Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezj
Polska

Beata Całka
Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezj
Polska

Streszczenie

Jakość danych OpenStreetMap (OSM), a w szczególności takie jej elementy ilościowe jak kompletność oraz dokładność położenia, wzbudza szerokie zainteresowanie naukowców na świecie. W artykule przedstawiono potencjalne okoliczności powszechnie obserwowanej heterogenicznej charakterystyki OSM, zwracając uwagę na aspekt niedoskonałości ustaleń semantycznych i założeń jakościowych inicjatywy oddolnej jaką jest OpenStreetMap. Część praktyczną badań stanowi ocena kompletności i dokładności lokalizacji danych o budynkach i budowlach OSM w stosunku do krajowych danych urzędowych, bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k. Analizy zostały przeprowadzone dla peryferyjnie położonego, powiatu siedleckiego i miasta Siedlce. Opracowanie dopełnia dotychczasowe rezultaty badawcze w zakresie analiz ilościowych jakości OSM, a otrzymane wyniki potwierdzają zróżnicowaną jakość danych o budynkach, w sensie ich kompletności i wypełnienia wartościami ich atrybutów oraz dokładności lokalizacji, także na terenie Polski. Niemniej jednak, wyniki analizy dokładności geometrycznej są zaskakująco dobre. W dyskusji autorzy zwracają uwagę na fakt, że mimo niedoskonałości danych wolnych i otwartych są one powszechnie wykorzystywane przez użytkowników, do których należy także administracja publiczna.

Słowa kluczowe:

jakość danych; OSM; VGI; kompletność; dokładność położenia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Al.-Bakri M., Fairbairn D. 2010: Assessing the accuracy of “crowdsourced” data and its integration with official spatial data sets. Accuracy 2010 Symposium, July 20-23, Leicester, UK.

Arsanjani J J, Zipf A., Mooney P., Helbich M.(eds), 2015: OpenStreetMap in GIScience: Experiences, Research, and Applications. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography.

Bielecka E., 2010: Zasady oceny jakości danych przestrzennych. Ocena jakości danych gromadzonych w TBD. Roczniki Geomatyki t. 8, z. 4(40): 53-66, PTIP, Warszawa.

Bielecka E., 2015: Geographical data sets fitness of use evaluation. Geodetski Vestnik vol. 59, No. 2: 335-348, DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.02.335-348.

Cichociński P., 2012: Ocena przydatności OpenStreetMap jako źródła danych dla analiz sieciowych. Roczniki Geomatyki t. 10, z.7: 15-24, PTIP, Warszawa.

Esmail R., Naeseri F., Esmail A., 2013: Quality assessment of Volunteered Geographic Information. American Journal for Geographic Information System vol. 2(2):19-26. DOI: 10.5923/j.ajgis.20130202.01.

Goodchild M. F., 2007: Citizens as Voluntary Sensors: Spatial Data Infrastructure in the World of Web 2.0. International Journal of Spatial Data Infrastructures Research vol.2: 24-32.

Goodchild, M.F., 2008: Spatial Accuracy 2.0. 8th international symposium on spatial accuracy assessment in natural resources and environmental sciences.

Goodchild, M.F., Glennon, J.A., 2010: Crowdsourcing geographic information for disaster response: a research frontier. International Journal of Digital Earth 3(3): 231–241.

Goodchild, M. F., Li, L., 2012: Assuring the quality of Volunteered Geographic Information. Spatial statistics 1:110-120.

Haklay M., Weber P., 2008: OpenStreetMap – User-generated Street Map. IEEE Pervasive Computing vol. 7: 12-18.

Haklay M., 2010: How good is volunteered geographical information? Comparative study of OpenStreetMap and Ordnance Survey Dataset. Environmental&Planning B: Planning and Design vol. 37 (4): 682-703.

Hecht R., Kunze C., Hahmann S., 2013: Measuring Completeness of Building Footprints in OpenStreetMap over Space and Time. ISPRS International Journal of Geo-Information vol. 2: 1066-1091.

ISO 19 157:2003 – informacja geograficzna – jakość danych.

Loshin, D., 2010: Monitoring Data Quality Performance: Using Data Quality Metrics. White Paper, Informatica. http://it.ojp.gov/docdownloader.aspx?ddid=999

Ma D., Sandberg M., Jiang B., 2015: Characterizing the Heterogeneity of the OpenStreetMap Data and Community. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 4: 535-550, doi:10.3390/ijgi4020535.

MSWiA, 2012: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1642.

Nowak, J., Nogueras-Iso, J., Peedell, S., 2005: Issues of multilinguality on creating a European SDI – the perspective for spatial data interoperability. [In:] K. Fullerton (ed.), Abstract book of 11th EC-GI&GIS Workshop - ESDI: Setting the Framework, European Commission , DG Joint Research Centre: 47-48.

OSM, 2015a: Tags statistics – OpenStreetMap Wiki. (dostęp 22.08.2015r.) http://taginfo.openstreetmap.org/tags

OSM, 2015b: Buildings – OpenStreetMap Wiki. (dostęp 22.08.2015r.) http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Buildings

OSM 2015c. Open Discussion – Key:Building – OpenStreetMap Wiki. (dostęp 22.08.2015r.) http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Key:building

Camboim, S.P.; Bravo, J.V.M.; Sluter, C.R., 2015: An Investigation into the Completeness of, and the Updates to, OpenStreetMap Data in a Heterogeneous Area in Brazil. ISPRS Int. J. Geo-Inf. (IJGI) vol. 4: 1366-1388. doi:10.3390/ijgi4031366.

POKB, 1999: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Dz. U. 1999 , nr 112, poz. 1316 i Dz. U. 2002, nr 18, poz. 170.

Ramm, F., Topf, J., Chilton, S., 2010: OpenStreetMap: Using and Enhancing the Free Map of the World; UIT Cambridge: Cambridge, UK.

Redman, T.C.( ed.). 1996: Data Quality for the Information Age. Boston, MA: Artech House.

Westrope, C., Banick, R., Levine, M., 2014: Groundtruthing OpenStreetMap building damage assessment. Procedia Eng. vol.78: 29-39.

Xia, J., Myers, R.L., Wilhiote, S.K., 2011: Multiple open access availability and citation impact. Journal of Information Science 37 (1): 19-28.

Zielstra D., Hochmair H.H., Neis P., 2013: Assessing the Effect of Data Imports on the Completeness of OpenStreetMap – A United States Case Study. Transactions in GIS 17(3): 315-334.

Zielstra D., Zipf A., 2010: A comparative study of proprietary geodata and volunteered geographic information for Germany. [In:] Painho M., Santos M.Y., Pundt H., (eds.), AGILE 2010: 13th AGILE International Conference on Geographic Information Science. Springer Verlag, Guimaraes, Portugal, 2010.