Języki pochodne od GML i z nim powiązane

Janusz Michalak
Uniwersytet Warszawski
Polska

Słowa kluczowe:

XML; GML; geograficzny język znacznikowy; profil; schemat aplikacyjny

Pełny tekst:

PDF