Integracja baz danych tematycznych i referencyjnych w ramach tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce

Robert Olszewski

Polska

Renata Graf

Polska

Andrzej Macias

Polska

Arkadiusz Kołodziej

Polska

Tomasz Berus

Polska

Słowa kluczowe:

bazy danych topograficznych; bazy danych referencyjnych; SDI (IIP); standardy techniczne; integracja; INSPIRE

Pełny tekst:

PDF