Kształcenie i upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów geoinformacyjnych

Józef Woźniak
Politechnika Wroclawska
Polska

Słowa kluczowe:

edukacja; GIS; kształcenie ustawiczne

Pełny tekst:

PDF