Ocena potencjału geometrycznego zdjęć IKONOS i QuickBird

W. Wolniewicz
Politechnika Warszawska

Słowa kluczowe:

fotogrametria satelitarna; zdjęcia typu VHRS; ortorektyfikacja

Pełny tekst:

PDF