Nowa jakość systemów informacji przestrzennej w Lasach Państwowych w kontekście problemów edukacyjnych

Heronim Olenderek
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Słowa kluczowe:

systemy informacji przestrzennej; Lasy Państwowe; nauczanie

Pełny tekst:

PDF