Porównanie klasyfikacji obiektowej z tradycyjną klasyfikacją pikselową z punktu widzenia automatyzacji procesu tworzenia bazy danych o pokryciu i użytkowaniu terenu

S. Lewiński
Instytut Geodezji i Kartografii

Słowa kluczowe:

klasyfikacja obiektowa; klasyfikacja pikselowa; użytkowanie ziemi; pokrycie terenu; Landsat ETM+

Pełny tekst:

PDF