Obowiązujące w Polsce akty prawa wspólnotowego dotyczące INSPIRE

E. Surma

Słowa kluczowe:

INSPIRE; przepisy wykonawcze; metadane; usługi sieciowe

Pełny tekst:

PDF