Ocena korzyści ekonomicznych i społecznych wynikających z budowy infrastruktury informacji przestrzennej

A. Zwirowicz-Rutkowska

Słowa kluczowe:

korzyści ekonomiczne; korzyści społeczne; INSPIRE; infrastruktura informacji przestrzennej

Pełny tekst:

PDF