Opracowanie scenariuszy erozji brzegu i jej skutków w okolicach Trzęsacza w latach 2005-2105 przy użyciu narzędzi geoinformacyjnych

Igor Szakowski
Uniwersytet Szczeciński
Polska

Rafał Benedyczak
Uniwersytet Szczeciński
Polska

Słowa kluczowe:

GIS; erozja brzegu; scenariusze zmian

Pełny tekst:

PDF