Próba budowy aplikacji narzędziowej GIS na podstawie modelu pojęciowego

Agnieszka Chojka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Agnieszka Iżykowska
Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie
Polska

Agnieszka Zwirowicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Słowa kluczowe:

aplikacja narzędziowa, implementacja; GML; modelowanie pojęciowe; UML; XML

Pełny tekst:

PDF