Opis procesu modelowania kartograficznego w urzędowych bazach danych referencyjnych w Polsce

Maria Andrzejewska

Polska

Bartłomiej Bielawski

Polska

Andrzej Głażewski

Polska

Dariusz Gotlib

Polska

Paweł Kowalski

Polska

Robert Olszewski

Polska

Wiesław Ostrowski

Polska

Słowa kluczowe:

dane referencyjne; MRDB; infrastruktura informacji przestrzennej; modelowanie kartograficzne

Pełny tekst:

PDF