Opis procesu modelowania kartograficznego w urzędowych bazach danych referencyjnych w Polsce

M. Andrzejewska

B. Bielawski

A. Głażewski

D. Gotlib

P. Kowalski

R. Olszewski

W. Ostrowski

Słowa kluczowe:

dane referencyjne; MRDB; infrastruktura informacji przestrzennej; modelowanie kartograficzne

Pełny tekst:

PDF