Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 1: Wstęp)

Janusz Michalak
Uniwersytet Warszawski
Wydział Geologii
Polska

Słowa kluczowe:

geoinformacja; informacja geograficzna; model pojęciowy; UML; schemat aplikacyjny; GML; model relacyjny

Pełny tekst:

PDF