Ocena funkcjonalności oprogramowania ArcGIS i ERDAS IMAGINE w aspekcie przestrzennego planowania sensorów obserwacyjnych

Jacek Łubczonek

Polska

Słowa kluczowe:

analiza widoczności; GIS; planowanie przestrzenne; sensory obserwacyjne

Pełny tekst:

PDF