Tom 10, Zeszyt 1(51), 2012

Spis treści

1. Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 1: Wstęp)
Janusz Michalak 3-10 11-14 125-134
2. Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 2: Różnice pomiędzy językiem zapisu danych i jego dziedzinową aplikacją)
Janusz Michalak 3-10 15-34 125-134
3. Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 3: Wprowadzenie do modelowania informacji przestrzennej - metodyka MDA i diagramy klas UML)
Agnieszka Chojka 3-10 35-41 125-134
4. Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 4: Przegląd standardów i narzędzi stosowanych do modelowania informacji geograficznej)
Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska 3-10 43-48 125-134
5. Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 5: Schematy aplikacyjne UML - reguły budowy i przykłady)
Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska 3-10 49-53 125-134
6. Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 6: Budowa schematu aplikacyjnego GML - reguły budowy, narzędzia i przykłady)
Agnieszka Chojka 3-10 55-68 125-134
7. Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 7 Transformacja schematu aplik:acyjnego UML do schematu aplikacyjnego GML - wymagania, ograniczenia i wybrane narzędzia)
Agnieszka Chojka 3-10 69-77 125-134
8. Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 8: Przykład zastosowania metod modelowania danych z zakresu Służby Geodezyjno-Kartograficznej)
Zenon Parzyński 3-10 79-86 125-134
9. Persawahan Organik dengan teknik Tiga Tanpa
Yudi Anto
10. Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 9: Najczęściej popełniane błędy w modelach UML dla schematów aplikacyjnych GML)
Janusz Michalak 3-10 87-94 125-134
11. Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 10: Zastosowanie metodyki MDA - wybrane zagadnienia transformacji schematów aplikacyjnych UML do struktur relacyjnych baz danych)
Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska 3-10 95-106 125-134
12. Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 11: Schematy aplikacyjne tematów aneksów II i III dyrektywy INSPIRE)
Janusz Michalak 3-10 107-119 125-134
13. Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 12: Podsumowanie)
Janusz Michalak 3-10 121-123 125-134