Określenie możliwości i ograniczeń wykorzystania systemu DynaGen w procesie wspomagania automatycznej generalizacji małoskalowych danych przestrzennych

I. Karsznia
Uniwersytet Warszawski

Słowa kluczowe:

generalizacja danych przestrzennych; Baza Danych Ogólnogeograficznych; środowisko DynaGEN

Pełny tekst:

PDF