Ocena możliwości systemu adresowania what3words

Jan Burdziej
ORCID: 0000-0001-6740-0525
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk o Ziemi
Katedra Geomatyki i Kartografii
Polska

Barbara Skorupka
ORCID: 0000-0001-6242-8967
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk o Ziemi
Katedra Geomatyki i Kartografii
Polska

Streszczenie

Współcześnie pomimo olbrzymiego postępu technologicznego poprawne lokalizowanie i docieranie do poszukiwanych miejsc nadal stanowi problem. Stosowanie istniejących systemów lokalizacji – współrzędnych geograficznych i adresów pocztowych – często jest problematyczne. Niepoprawnie przyjęty układ współrzędnych, pomyłka w zapisie liczb, brak poprawnego oznaczenia półkul czy zbyt duże zaokrąglenie wartości – wszystkie te przypadki mogą skutkować błędnym wyznaczeniem pozycji. Również położenie zapisane za pomocą adresu pocztowego nie zawsze jest wystarczająco dokładne. Wieloznacznie, niepoprawnie zapisane adresy, powtarzające się nazwy ulic, miejsca gdzie nie ma w ogóle adresów – to jedynie kilka powodów, przez które niejednokrotnie przesyłki nie docierają do adresata. Próbą rozwiązania niektórych problemów związanych z lokalizacją obiektów jest system what3words. Jest to globalna siatka zbudowana z kwadratów o wielkości 3x3 m, z których każdy opisany jest za pomocą kombinacji trzech słów. Celem pracy jest krótka charakterystyka systemu adresowania what3words oraz analiza jego mocnych i słabych stron oraz ocena możliwości jego zastosowania. Na podstawie internetowego badania ankietowego dokonana została empiryczna ocena skuteczności systemu w porównaniu do tradycyjnych sposobów lokalizacji. Ocenie poddano m.in. łatwość i skuteczność zapamiętywania lokalizacji określonej za pomocą współrzędnych, adresów pocztowych oraz adresów what3words.

Przesłano 6.09.2017 Zaakceptowano 11.12.2017 Opublikowano 15.02.2018

Słowa kluczowe:

what3words; współrzędne geograficzne; adresy pocztowe; lokalizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Baddeley Allan, 2010: Working memory. Current Biology 20 (4): 136-40.

Battersby Sarah E., Finn Michael P., Usery Lynn E., Yamamoto Kristina H., 2014: Implications of Web Mercator and Its Use in Online Mapping. Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization 49 (2): 85–101. doi:10.3138/carto.49.2.2313.

Cutlack Gary, 2014: W3W is a Three-Word Post Code Alternative. Gizmodo UK. 2014.10.27. http://www.gizmodo.co.uk/2014/10/w3w-is-a-three-word-post-code-alternative/

Gould Sandy J.J., Cox Anna L., Brumby Duncan P., Wiseman Sarah, 2016: Short Links and Tiny Keyboards: A Systematic Exploration of Design Trade-Offs in Link Shortening Services. International Journal of Human-Computer Studies 96: 38-53. doi:10.1016/j.ijhcs.2016.07.009.

Jones Gary, Macken Bill, 2015: Questioning Short-Term Memory and Its Measurement: Why Digit Span Measures Long-Term Associative Learning. Cognition 144 (11): 1-13. doi:10.1016/j.cognition.2015.07.009.

Miller George A., 1956: The magical number seven, plus-or-minus two, some limits to our capacity for processing information. Psychological Review 101 (2): 343-52.

Pasławski Jacek, 2007: Wprowadzenie do kartografii i topografii (Introduction to cartography and topography). Nowa Era.

Poczta Polska, 2014: Nowoczesne maszyny Poczty Polskiej posortują listy dla każdego listonosza (Modern machines of Poczta Polska will sort letter for every postman). 18.11.2017. https://media.poczta-polska.pl/text/289222/nowoczesne-maszyny-poczty-polskiej-posortuja-listy-dla-kazdego-listonosza.

Post & Parcel, 2017: Djibouti opts for what3words. Post & Parcel. http://postandparcel.info/78179/news/djibouti-opts-for-what3words/

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (The Decree of the Minister of Administration and Digitisation of April 29, 2013 on conditions of common services delivered by assigned operators). Dz.U. 2013, poz. 545.

Sheldrick Chris, 2015: To Address Poverty, We Need Addresses. HuffPost UK. 2015 05.15. http://www.huffingtonpost.co.uk/chris-sheldrick/to-address-poverty-we-need-addresses_b_7281928.html

Surveying & Positioning Guidance note 1, 2008: International Association of Oil & Gas Producers.

Tribuna do Norte, 2011: IBGE: 6% da população brasileira vivia em favelas em 2010. Tribuna do Norte. 2011.12.21. http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/ibge-6-da-populacao-brasileira-vivia-em-favelas-em-2010/206602

UKE, 2017: Raport z badań czasu przebiegu przesyłek pocztowych w roku 2016 (The Report on investigations of time of delivery of postal packages in 2016). Warszawa: Urząd Komunikacji Elektronicznej.

what3words, 2017: About | what3words. 2017.09.3. https://what3words.com/about

Wiatr Roman, Miciak Mirosław, Boniecki Rafał, 2012: Procesy usprawniające w systemach klasyfikacji i sortowania przesyłek pocztowych (The processes of machine learning for classification and mailsorting systems). Logistyka 3: 2416-2420.

Wikipedia, 2017: what3words. Wikipedia. 2017.09.3. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=What3words&oldid=798803171