Ocenianie zmian w dostępie do usług podczas podróży

P. Halls
University of York
Computing Service
Zjednoczone Królestwo

Słowa kluczowe:

dostępność; czas podróży; A-star

Pełny tekst:

PDF (English)