Próba automatyzacji procesu generalizacji wybranych elementów Bazy Danych Ogólnogeograficznych

I. Chybicka
Uniwersytet Warszawski

Słowa kluczowe:

generalizacja danych przestrzennych; Baza Danych Ogólnogeograficznych

Pełny tekst:

PDF