Próba automatyzacji procesu generalizacji wybranych elementów Bazy Danych Ogólnogeograficznych

Izabela Chybicka
Uniwersytet Warszawski
Polska

Słowa kluczowe:

generalizacja danych przestrzennych; Baza Danych Ogólnogeograficznych

Pełny tekst:

PDF