Modelowanie dostępności komunikacyjnej nieruchomości jako atrybutu niezbędnego w procesie wyceny

Piotr Cichociński
Akademia Górniczo-Hutnicza
Polska

Słowa kluczowe:

system informacji geograficznej; powszechna taksacja; atrybuty nieruchomości; dostępność komunikacyjna

Pełny tekst:

PDF