Modelowanie systemów informacji przestrzennej z zastosowaniem Uogólnionej Klasy Obiektów

Edward Kołodziński
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Grzegorz Betliński
PP-W INFOKART S.A.
Polska

Słowa kluczowe:

inżynieria oprogramowania; metadane; model systemu; architektura systemu

Pełny tekst:

PDF