Precyzyjny zrzut kapsuły wodnej do gaszenia pożarów z powietrza

Mieczysław Kunz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Polska

Roman Dygdała
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Polska

Grzegorz Śmigielski
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Polska

Damian Lewandowski
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Polska

Słowa kluczowe:

GPS; RTK; ASG-EUPOS; gaszenie pożarów; helikopter

Pełny tekst:

PDF