Modelowanie zależności topologicznych za pośrednictwem międzyobiektowych związków w programowym środowisku GEOBA

Edward Kołodziński
Wojskowa Akademia Techniczna
Polska

Grzegorz Betliński
Wojskowa Akademia Techniczna
Polska

Słowa kluczowe:

zależność topologiczna; międzyobiektowy związek; sieć; wielopoziomowy podział terenu

Pełny tekst:

PDF