Nowy wymiar planowania systemów usług miejskich dzięki geokodowaniu

Jadwiga Brzuchowska
Politechnika Wroc³awska
Polska

Słowa kluczowe:

bazy adresowe; geokodowanie; dane referencyjne; analizy demograficzne; planowanie sieci usług oświaty

Pełny tekst:

PDF