Określanie parametru zagęszczenia drzew w drzewostanach sosnowych na podstawie analizy chmury punktów naziemnego skaningu laserowego

P. Wężyk

P. Tompalski

Słowa kluczowe:

liczba drzew; inwentaryzacja leśna; naziemny skaning laserowy (TLS)

Pełny tekst:

PDF