Pozyskiwanie informacji o parametrach glebowo-roślinnych za pomocą satelitarnych zdjęć mikrofalowych

K. Dąbrowska-Zielińska
Instytut Geodezji i Kartografii

W. Kowalik
Instytut Geodezji i Kartografii

M. Gruszczyńska
Instytut Geodezji i Kartografii

Słowa kluczowe:

zdjęcia satelitarne ERS-2; JERS; wilgotność gleby; LAI; model; kalibracja

Pełny tekst:

PDF