Pozyskiwanie informacji o parametrach glebowo-roślinnych za pomocą satelitarnych zdjęć mikrofalowych

Katarzyna Dąbrowska-Zielińska
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Wanda Kowalik
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Maria Gruszczyńska
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Słowa kluczowe:

zdjęcia satelitarne ERS-2; JERS; wilgotność gleby; LAI; model; kalibracja

Pełny tekst:

PDF