Nowe teledetekcyjne misje satelitarne i możliwości wykorzystania ich wyników do zasilania baz danych przestrzennych

Dariusz Dukaczewski

Polska

Elżbieta Bielecka

Polska

Słowa kluczowe:

nowe misje teledetekcyjne; dane optyczne wysokiej rozdzielczości; dane SAR; informacja przestrzenna; bazy danych przestrzennych

Pełny tekst:

PDF