Podstawy prawne dostępu do danych przestrzennych w Polscee

Dariusz Dukaczewski

Polska

Elżbieta Bielecka

Polska

Słowa kluczowe:

podstawy prawne; dane przestrzenne; dostęp do danych

Pełny tekst:

PDF