Ocena roślinności słonolubnej dla poprawy zasobów paszowych na terenie słonej pustyni

D. Aralova

E. Shuyskaya

T. Khujanazarov

K. Toderich

F. Taha

S. Oishi

P. Voronin

C. Black

Słowa kluczowe:

roślinność pustynna; halofity (rośliny słonolubne); gradient zasolenia; GIS; model rolno-leśny; pustynia Kyzył-Kum; Azja Środkowa

Pełny tekst:

PDF (English)