Tworzenie NMT za pomocą GPS RTK/OTF

Katarzyna Pająk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Adam Ciećko
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Stanisław Oszczak
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Słowa kluczowe:

numeryczny model terenu; NMT; GPS; RTK; GPRS

Pełny tekst:

PDF