Usługi sieciowe zrealizowane w projekcie geoportal.gov.pl

Dariusz Cieśla
Intergraph Polska
Polska

Robert Widz
Intergraph Polska
Polska

Marek Brylski
Intergraph Polska
Polska

Słowa kluczowe:

usługi sieciowe INSPIRE; wykorzystanie usług sieciowych; wydajność usług sieciowych

Pełny tekst:

PDF