Rekomendacje dla lokalizacji upraw topolowych na obszarach wiejskich

Małgorzata Luc
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Polska

Adam Czarnecki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Polska

Słowa kluczowe:

GIS; topole; agroleśnictwo; rozwój zrównoważony

Pełny tekst:

PDF