Propozycja oceny dokładności opracowania sytuacyjnego wielkoskalowych map cyfrowych

Adam Doskocz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Słowa kluczowe:

wielkoskalowa mapa cyfrowa; dokładność opracowania sytuacyjnego; ocena dokładności

Pełny tekst:

PDF