Propozycja oceny dokładności opracowania sytuacyjnego wielkoskalowych map cyfrowych

A. Doskocz

Słowa kluczowe:

wielkoskalowa mapa cyfrowa; dokładność opracowania sytuacyjnego; ocena dokładności

Pełny tekst:

PDF