SeKoZ - Ewaluacja usług ekosystemowych zieleni miejskiej w geoportalu przestrzennych zasobów pokrycia terenu oraz warunków glebowo-geologicznych

Joanna Bac-Bronowicz
Politechnika Wrocławska

Stanisław Biernat
SHH Sp. z o.o.

Piotr Grzempowski
Politechnika Wrocławska

Anna Uciechowska-Grakowicz
Politechnika Wrocławska

Streszczenie

Celem projektu jest opracowanie systemu informatycznego "System oceny usług
ekosystemowych zieleni miejskiej" (SekoZ). W procesie rozwoju systemu SekoZ
wykorzystywana jest technologia GIS 3D, która umożliwi automatyczne modelowanie
obiektów w miejskiej przestrzeni 3D oraz zastosowane zostanie modelowanie w wysokiej
rozdzielczości parametrów meteorologicznych i parametrów jakości powietrza. Cel
osiągnięty jest w wyniku następujących badań przemysłowych w zakresie automatyzacji
inwentaryzacji ilościowej drzewostanów i innych struktur roślinnych w przestrzeni
miejskiej w oparciu o technologię LIDAR oraz procedury analityczne w przestrzeni
trójwymiarowej: badania wpływu zieleni miejskiej na jakość powietrza, temperaturę
powietrza i retencję wody deszczowej. W ramach zadań związanych z pracami
rozwojowymi realizowana będzie waloryzacja przestrzenna miasta w zależności od
wartości wskaźników ilościowych usług ekosystemowych; opracowano prototyp
oprogramowania, który automatyzuje inwentaryzację zieleni miejskiej.

Słowa kluczowe:

geoportal 3D, zieleń miejska, ewaluacja usług ekosystemowych, geoinformatyka, modelowanie przestrzeni

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Kolbe, T. H., Gröger, G., Plümer, L. (2005): CityGML – Interoperable Access to 3D City Models,

In: van Oosterom, Peter, Zlatanova, Sisi, Fendel, E.M. (Hrsg.): Geo-information for Disaster

Management. Proc. of Copyright © 2006 Open Geospatial Consortium, Inc. All Rights Reserved.

OGC 06-057 the 1st International Symposium on Geo-information for Disaster Management,

Delft, The Netherlands, March 21-23. Delft. 1

Bac-Bronowicz J., Olszewski R. (2010). Możliwości zasilania wielorozdzielczej bazy danych

topograficznych z wybranych publicznych rejestrów georeferencyjnych. Roczniki Geomatyki,

Vol. VIII No. 1 (37), Warszawa. 2

Bac-Bronowicz J., Biernat S., Przybyła T. 2021. Inwentaryzacja przestrzennych zasobów zieleni

wysokiej do ewaluacji usług ekosystemowych zieleni miejskiej. 25. Szkoła Kartograficzna -

Program webinarium (uni.wroc.pl)

Pazdro, Z. 1983. Hydrogeologia Ogólna. Warszawa: Wydawnictwo Geologiczne.

Markovič, G., Zeleňáková, M., Káposztásová, D., Hudáková, G. 2014. Rainwater infiltration in the

urban areas. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 181(May), 313–320.

Pitt, R. E., Chen, S.-E., Clark, S., Lantrip, J., Ong, C. K., Voorhees, J. 2003. Infiltration Through

Compacted Urban Soils and Effects on Biofiltration Design. Journal of Water Management

Modeling. https://doi.org/10.14796/jwmm.r215-12

USDA. 1986. Urban Hydrology for Small Watersheds. Soil Conservation Service, (Technical

Release 55 (TR-55)), 164. Retrieved from

http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Urban+Hydrology+for+Small

+watersheds#1