Przykład wykorzystania istniejących map, zdjęć satelitarnych i narzędzi GIS do weryfikacji i aktualizacji małoskalowych baz danych o glebach

Stanisław Białousz
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Polska

Jerzy Chmiel
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Polska

Anna Fijałkowska
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Polska

Słowa kluczowe:

GIS; wieloźródłowe dane; gleby; bazy danych

Pełny tekst:

PDF