Tworzenie infrastruktury danych georeferencyjnych województwa mazowieckiego

K. Mączewski
Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

E. Janczar
Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Słowa kluczowe:

zarządzanie strategiczne; strategia; dane georeferencyjne; infrastruktura danych przestrzennych; integracja danych; INSPIRE; GEOPORTAL; IPE; MATRA

Pełny tekst:

PDF