Systemy informacji geograficznej w planowaniu poszukiwań morskich - możliwości i perspektywy rozwoju

Agnieszka Chojka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Agnieszka Iżykowska
Centrum Badań kosmicznych PAN w Warszawie
Polska

Marek Piotrowski
Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego MW
Polska

Jerzy Pyrchla
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Polska

Agnieszka Zwirowicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Słowa kluczowe:

metody informatyczne w planowaniu poszukiwań morskich; SAR; GIS

Pełny tekst:

PDF