Redukcja konfliktów graficznych dla obiektów punktowych w systemie mobilnej nawigacji śródlądowej

Marta Włodarczyk-Sielicka
ORCID: 0000-0002-7489-8437
Marine Technology Sp. z o.o.
Polska

Witold Kazimierski
ORCID: 0000-0002-9637-0457
Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Nawigacyjny
Instytut Geoinformatyki
Polska

Izabela Bodus-Olkowska
ORCID: 0000-0003-4366-0116
Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Nawigacyjny
Instytut Geoinformatyki
Polska

Streszczenie

Mobilna nawigacja MOBINAV jest przykładem systemu informacji przestrzennej dedykowanego dla rekreacyjnych użytkowników śródlądowych dróg wodnych, realizowanego w ramach projektu badawczego pt. „Mobilna nawigacja śródlądowa”. Do głównych założeń projektu można zaliczyć opracowanie nowego modelu mobilnej prezentacji kartograficznej. W trakcie pracy nad modelem systemu, skupiono się na potrzebach użytkownika końcowego oraz możliwościach technicznych urządzeń mobilnych, których użycie wiąże się z ograniczeniami w wizualizacji danych na stosunkowo małych ekranach. Tak zdefiniowany model zakładał opracowanie niezależnych zestawów danych wykorzystywanych w poszczególnych geokompozycjach składowych, które powstały w wyniku generalizacji podstawowego zestawu danych. Dla obiektów o geometrii liniowej oraz powierzchniowej zastosowano klasyczne algorytmy upraszczania przy poszczególnych skalach wyświetlania map wynikowych. W trakcie wyświetlania obiektów punktowych, zwłaszcza punktów głębokości oraz znaków nawigacyjnych, które mają kluczowe znaczenie w trakcie prowadzenia nawigacji na ekranie urządzenia widoczna była zbyt duża ilość informacji, a przede wszystkim w niektórych miejscach symbole nakładały się na siebie. Konieczna jest, zatem korekta, polegająca na rozsunięciu sygnatur oraz ich dopasowaniu do skali wyświetlania. W artykule przedstawiono propozycję algorytmu wykrywania oraz usuwania konfliktów graficznych dla obiektów o geometrii punktowej dedykowanego budowanemu systemowi mobilnej nawigacji śródlądowej. Zawarto przykładowe wyniki dla poszczególnych skal wyświetlania mapy wynikowej na danych rzeczywistych zaimportowanych z dostępnych źródeł. Przeprowadzone testy pozwalają sądzić, iż zastosowanie przedstawionego w artykule algorytmu w znacznym stopniu ulepsza poprawną interpretację mapy na urządzeniu mobilnym.

Przesłano 17.12.2016 Zaakceptowano 19.02.2017 Opublikowano 30.06.2017

Słowa kluczowe:

konflikty graficzne; nawigacja mobilna; model prezentacji kartograficznej; nawigacja śródlądowa; generalizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bereuter P, Weibel R, 2010: Generalisation of point data for mobile devices: a problem-oriented approach. 13th Workshop of the ICA commission on Generalisation and Multiple Representation, Zürich, Switzerland, September 12-13: 1-8.

Bereuter P., Weibel R, 2012: Algorithms for on-the-fly generalization of point data using quadtrees. The 2012 AutoCarto International Symposium on Automated Cartography, Columbus, Ohio, USA, September 16-18. http://www.geo.uzh.ch/~pbereut/page/publications/Bereuter-Weibel-2012.pdf

Chrobak T. (red.), 2007: Podstawy cyfrowej generalizacji kartograficznej (Fundamentals of digital cartographic generalisation). UWND AGH, Kraków.

Dogru A.O, Duchêne C., Van de Weghe N., Mustière S., Ulugtekin N.N., 2009: Generalization Approaches for Car Navigation Systems. 11/2009, 24th International Cartographic Conference (ICC 2009), Santiago, Chile.

Droppova V., 2011: The tools of automated generalization and building generalization in an ArcGIS environment. Slovak Journal of Civil Engineering vol. 19, iss. 1: 1-7.

Gotlib D., 2011: Metodyka prezentacji kartograficznych w mobilnych systemach lokalizacyjnych i nawigacyjnych (Methods of cartographic presentation for mobile navigation and location based systems). Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Geodezja z. 48.

Harrie L., Zhang Q., Ringberg P., 2005: A case study of combined text and icon placement. Proceedings of the International Cartographic Conference 2005: Mapping Approaches into a Changing World, July 9-16, A Coruna, Spain.

Kazimierski W., Bodus-Olkowska I. Włodarczyk-Sielicka M., Zaniewicz G., 2015: Założenia rozszerzenia modelu prezentacji kartograficznej na potrzeby system mobilnej nawigacji śródlądowej (The concept of expansion of cartographic presentation model in a mobile navigation system for inland waters). Roczniki Geomatyki t. 13, z. 4(70): 335-348, PTIP, Warszawa.

Kazimierski W., Włodarczyk-Sielicka M., 2016: Technology of spatial data geometrical simplification in maritime mobile information system for coastal waters. Polish Maritime Research vol. 23, no. 3 (91): 3-12.

Kovanen J., Sarjakoski T.L, 2013: Sequential displacement and grouping of point symbols in a mobile context. Journal of Location Based Services vol. 7, iss. 2.

Li Z., 2017: Algorithmic foundation of multi-scale spatial representation, CRC Press, Taylor and Francis Group.

Microsoft. Dostęp 08.02.2017 r. https://docs.microsoft.com/en-us/uwp/api/Windows.UI.Xaml.Controls.Maps

Periskal cvba. Dostęp: 08.02.2017 r. http://www.periskal.com/en/inland-skippers/products/periskal-inland-ecdis-viewer/periskal-viewer-including-routeplanner

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych(The Decree of the Minister of Infrastructure of April 28, 2003 on shipping regulations on inland waterways). Dz.U. 2003 nr 212 poz. 2072.

Saliszczew K., 1998: Kartografia ogólna (The general cartography). Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.

Shea K.S., McMaster R.B., 1989: Cartographic generalization in a digital environment: When and how to generalize. Proceedings of 9th International Symposium on Computer-Assisted Cartography (Auto-Carto 9): 56-67.

Włodarczyk-Sielicka M., Kazimierski W., Marek M., 2014: Propozycja algorytmów integracji różnych danych przestrzennych w systemie mobilnej nawigacji śródlądowej (The proposal for algorithms to integrate various spatial data in Mobil Inland Navigation System). Roczniki Geomatyki t. 12 z. 4(66): 445-457, PTIP, Warszawa.

Zaniewicz G., Kazimierski W., Włodarczyk-Sielicka M., 2014: Problematyka integracji danych przestrzennych z różnych źródeł w systemie mobilnej nawigacji śródlądowej (Problems of spatial data integration from various sources in mobile inland navigation system). Roczniki Geomatyki t. 12 z.3(65): 337-345, PTIP, Warszawa.